Site Overlay

Teràpia familiar

Les famílies transiten per diverses etapes al llarg de la seva vida. En algun moment, poden sorgir conflictes o malestars que impliquen a tots els seus membres. La teràpia familiar pretén ser un espai on descobrir les dinàmiques que poden desafavorir el benestar en les relacions, i pot ajudar en l’organització familiar per tal d’ajustar el seu funcionament a les necessitats de cadascun dels seus membres.

Si t’interessa un procés de teràpia de família, contacta’ns aquí.