Site Overlay

Mediació familiar

La mediació familiar és un mètode de resolució de conflictes, alternativa a la justícia, on amb l’ajuda i acompanyament d’un professional, les parts busquen com arribar de forma voluntària i conscient a una solució pactada. En cas de separació o divorci, la mediació pot ser un procés on establir uns acords que ajudin al funcionament en aquesta nova etapa.

Si t’interessa un procés de mediació familiar, contacta’ns aquí.